Dùng thử sản phẩm

1. MỤC ĐÍCH

- Tạo sự khác biệt về quyền lợi cho khách hàng khi khách hàng đến mua sắm tại Đồ gỗ tự nhiên PH.
- Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho khách hàng khi mua sắm tại Đồ gỗ tự nhiên PH

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Đối tượng áp dụng

- Tất cả các Khách hàng mua hàng hóa tại Đồ gỗ tự nhiên PH.

2.2 Khu vực áp dụng

- Đồ gỗ tự nhiên PH TP.HCM
- Đồ gỗ tự nhiên PH Bình Dương
- Đồ gỗ tự nhiên PH Đồng Nai
- Đồ gỗ tự nhiên PH Tây Ninh
- Đồ gỗ tự nhiên PH Long An.

3. NỘI DUNG

3.1 Điều kiện được sử dụng thử sản phẩm

- Sản phẩm được mua tại Đồ gỗ tự nhiên PH.
- Sản phẩm phải nằm trong danh mục sản phẩm áp dụng chính sách “Sử dụng thử 5 ngày”.
- Trong thời gian sử dụng thử sản phẩm, khách hàng phải bảo quản sản phẩm và đảm bảo đầy đủ linh phụ kiện kèm theo (nếu có).
- Chính sách "Sử dụng thử 5 ngày" không áp dụng đối với các trường hợp bán hàng dự án, công trình, tặng phẩm khuyến mãi...

3.2 Điều kiện nhận lại sản phẩm trong chính sách "Sử dụng thử 5 ngày"

- Đồ gỗ tự nhiên PH chỉ nhận lại hàng hóa sử dụng thử trong thời gian 05 ngày kể từ ngày khách hàng nhận hàng.
- Hàng hóa nhận lại không bị lỗi về hình thức (trầy, móp méo, ố vàng, bể,…).
- Hàng hóa khi nhận lại phải có đầy đủ các chứng từ kèm theo như: Hóa đơn mua hàng.
- Hàng hóa nhận lại phải đảm bảo đầy đủ các linh phụ kiện kèm theo, tặng phẩm (nếu có),..

3.3 Quy định thực hiện chính sách sử dụng thử sản phẩm

- Các trường hợp hư hỏng/ mất mát linh phụ kiện kèm theo, tùy theo mức độ mà công ty sẽ khấu trừ tiền của Khách hàng tương ứng với tỉ lệ hư hỏng/ mất mát linh phụ kiện.
- Trong các chương trình khuyến mãi riêng theo từng thời điểm, nếu có gia hạn thêm thời gian sử dụng thử sản phẩm so với chính sách này thì các điều kiện khác đi kèm theo vẫn áp dụng theo chính sách sử dụng thử sản phẩm này.
- Trường hợp đã quá thời gian sử dụng thử sản phẩm (quá 05 ngày) nhưng khách hàng đã báo trước qua điện thoại / fax/ email,… thì vẫn giải quyết cho khách hàng theo đúng quy định và có xác nhận bằng tin nhắn hoặc Email.
- Trường hợp Khách hàng đã sử dụng tặng phẩm (kèm theo) thì Khách hàng phải thanh toán phần giá trị của tặng phẩm đó theo giá trị của tặng phẩm khi ban hành chương trình khuyến mãi.

3.4 Danh mục sản phẩm áp dụng chính sách "Sử dụng thử 5 ngày".

Sản phẩm được giao miễn phí tới nhà khách hàng sau khi tạm nhận 100% tiền Cọc. 

Nhóm sản phẩm
Model sản phẩm
Số ngày dùng thử
Nhận lại sản phẩm
Ghi chú
Tại PH
Tại nhà KH
 
PH-003SD
5 ngày
X
 
 
PH-004SD
5 ngày
X
 
 
PH-007SD
5 ngày
X
 
 
PH-009SD
5 ngày
X
 
 
Kệ tivi
M718ĐH
5 ngày
X
 
 
N720ĐH
5 ngày
X
 
 
T712XD
5 ngày
X
 
 
T714XD
5 ngày
X
 
 
Bàn trang điểm
TX508XD
5 ngày
X
 
 
TR511XD
5 ngày
X
 
 
CX508SN
5 ngày
X
 
 
T510SN
5 ngày
X
 
 
Táp đầu giường
G602SN
5 ngày
X
 
 
X602XD
5 ngày
X